Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2016 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 32/15 – jacht żaglowy Ichtiander

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów.

6.1. Minister Obrony Narodowej

Wypadek jachtu „Ichtiander” to kolejny wypadek morski badany przez Komisję, w którym nie można było prowadzić poszukiwań człowieka, który wypadł za burtę, ze względu na brak odpowiednio przygotowanego do tego celu śmigłowca ratowniczego.

W związku z wydanymi przez Komisję w październiku 2015 r. zaleceniami dotyczącymi uzupełnienia wyposażenia śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, używanych do ratowania życia na morzu, wydzielonych do współdziałania ze służbą SAR, o kamery termowizyjne ułatwiające wykrywanie ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie w morzu w porze nocnej i o reflektory przydatne do poszukiwania rozbitków w wodzie, oraz w związku z otrzymaną przez Komisję w styczniu 2016 r. odpowiedzią w tej sprawie od Ministra Obrony Narodowej, z której wynika, że tak wyposażone śmigłowce powinny już od kilku miesięcy być wykorzystywane w służbie ratowniczej, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich postanowiła wystosować do Ministra Obrony Narodowej zapytanie o:

1)  stan realizacji umowy zawartej w dniu 8 kwietnia 2014 r. pomiędzy resortem obrony narodowej a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. dotyczącej modyfikacji 5 szt. śmigłowców Marynarki Wojennej typu W-3 do jednolitej wersji WA RM, dedykowanych do ratownictwa morskiego, oraz

2) możliwości pełnienia dyżuru ratowniczego przez śmigłowce ratownicze na lotnisku w Gdyni, co skróciłoby czas dotarcia na miejsce wypadku zaistniałego we wschodniej części polskiego wybrzeża i zwiększyło szanse na szybkie uratowanie osoby, która wypadła za burtę lub znalazła się w sytuacji konieczności ewakuacji z pokładu statku z powodów medycznych. 

6.1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przeszkolenie wybranych ratowników łodzi ratowniczych Służby SAR w zakresie odczytywania danych z typowych urządzeń nawigacyjnych jachtów morskich, takich jak GPS lub ploter nawigacyjny, obrazujących przebytą drogę i ostatnie pozycje jednostki.