Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

Kontakt

Państwowa Komisja Badania
Wypadków Morskich

Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
tel. (+48) 91 44 03 290, kom. (+48) 664 987 987
pkbwm@mgm.gov.pl

Telefon alarmowy czynny 24H

(+48) 664 987 987

Adres e-mail

pkbwm@mgm.gov.pl