Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

Alerty własne

Wypadki spowodowane sterowaniem statkami przez pilota na torze wodnym Szczecin – Świnoujście

Usługa pilotowa polega na udzielaniu kapitanowi informacji i rady w prowadzeniu statku ze względu na warunki nawigacyjne wód, na których usługa jest świadczona. Pilot nie jest członkiem załogi i nie zna lub zna w ograniczonym zakresie zasady prawidłowego użytkowania urządzeń znajdujących się na mostku, w tym procedur awaryjnych. Samodzielne operowanie przez pilota urządzeniami technicznymi innymi niż służące do prowadzenia obserwacji lub komunikacji należy uznać za złą praktykę morską mogącą przyczynić się do zaistnienia wypadku lub incydentu morskiego.

Wczesny alert 1Odpowiedz na wczesny alert 1Wczesny alert 2