Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2019 Zalecenia wynikajace z raportu końcowego WIM 32/18 Translontano i jacht motorowy Hunter

6.Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich po zapoznaniu się z działaniami podjętymi przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie odstąpiła od skierowania do niego zaleceń i jednocześnie uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:

6.1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Zaleca dokonanie poprawek w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim lub ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej poprzez wprowadzenie uprawnienia dla kapitana portu zatrzymania statku w porcie lub na redzie w przypadku podejrzenia udziału w wypadku morskim na okres nieprzekraczający 24 godzin.