Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2019 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 07/18 holownik Euros

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegnięcia podobnemu wypadkowi w przyszłości, do następujących podmiotów:

6.1. Armator holownika „Euros”.

Zwrócenie szczególnej uwagi na komunikację między członkami załogi pracującymi na pokładzie holowników, szczególnie na jednostkach starszej generacji, ze względu na utrudnioną lub niemożliwą obserwację pracujących na pokładzie członków załogi przez kapitana oraz obsługującego windę mechanika.
Przy współczesnych możliwościach technicznych można (i trzeba) zastosować urządzenia do komunikacji głosowej, która jest komunikacją szybką, nie wymaga kontaktu wzrokowego, ma większe możliwości przekazywania precyzyjnych informacji niż gesty. Słuchawka gwarantuje dobrą komunikację ze współpracownikami oraz częściowe odizolowanie się od zakłóceń zewnętrznych. Ponieważ holownik „Euros” jest małą jednostką, zastosowanie bezprzewodowego systemu komunikacji głosowej nie stanowi problemu .
Zaleca także zwrócenie uwagi kapitanom jednostek, że rozpoczynającym pracę po przerwie na lądzie marynarzom należy przypomnieć zasady BHP, szczególnie podczas obsługi cum w czasie ruchu jednostki.