Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2019 Zalecenia wynikajace z raportu końcowego WIM 06/18 – statek City of Rome

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów:

7.1. Stacja pilotowa w Gdańsku

Komisja zaleca aby wszyscy piloci przypomnieli sobie ponownie treść Raportu końcowego „Horizon Aphrodite” oraz zapoznali się z Raportem końcowym „City of Rome”. Jednocześnie Komisja powtarza cytując wprost zalecenie zawarte w Raporcie końcowym „Horizon Aphrodite” – „Komisja zaleca, aby piloci stacji korzystali z pomocy holowników, i doradzali kapitanom statków korzystanie z takiej pomocy, do czasu wyprowadzenia statku na redę – za główkę falochronu wschodniego, na akwen z bezpiecznymi (dla istniejącego zanurzenia statku) głębokościami, mając na uwadze panujące w czasie pilotowania warunki pogodowe oraz możliwości manewrowe wyprowadzanego statku”. Ponadto Komisja zwraca uwagę na unikanie niepotrzebnego pośpiechu w czasie prowadzonych manewrów i negatywnych rutynowych zachowań powodujących brak uwzględnienia wszystkich czynników mających wpływ na bezpiecznie prowadzone manewry.

7.2. Administracja morska

Komisja zaleca Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni umieszczenie w aktualnym zarządzeniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – Przepisy Portowe, przepisu regulującego zwalnianie holowników z asysty w trakcie wyprowadzania statków o dużej powierzchni nawiewu, z kanału portowego dopiero po wyprowadzeniu statku na redę, w zależności od istniejących warunków pogodowych.