Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2017 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 22/16 – jacht żaglowy Miracle

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

W związku z powtarzającymi się pożarami na małych jachtach uprawiających żeglugę morską [1], zarówno rekreacyjnych jak i komercyjnych, mając na uwadze fakt, że jachty morskie są obecnie wyposażane (niezależnie od ich wieku) w bardzo dużą liczbę urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz mając także na uwadze brak dostatecznej wiedzy i świadomości wielu użytkowników jachtów morskich, w tym w szczególności jachtów stalowych, o zagrożeniach pożarowych podczas ich używania, Komisja uznała za uzasadnione sformułowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

6.1. Polski Związek Żeglarski i Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca władzom Polskiego Związku Żeglarskiego i Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego podjęcie działań polegających na rozpowszechnianiu i propagowaniu na łamach fachowych biuletynów i czasopism związanych z uprawianiem sportów żeglarskich i motorowodnych wiedzy o zagrożeniach pożarowych występujących na jachtach morskich.
Wśród zagadnień, które powinny być poruszane i kierowane głównie do armatorów i właścicieli jachtów, powinny być w szczególności takie zagadnienia, jak:
1) konieczność badania, przynajmniej raz w roku, stanu izolacji instalacji elektrycznej i przeglądu tej instalacji (kabli, ich mocowania, gniazdek elektrycznych itp.) oraz urządzeń elektrycznych zainstalowanych na jachcie;
2) sprawdzanie zgodności budowy instalacji elektrycznej jachtu (m.in. doboru kabli o odpowiednim przekroju i ich izolacji) i doboru zabezpieczeń z posiadaną dokumentacją oraz aktualnie zainstalowanymi urządzeniami – w przypadku zakupu jachtu lub przebudowy (modernizacji) instalacji;
3) potrzeba przechowywania na jachcie schematów elektrycznych jachtu, instrukcji obsługi (DTR, podręczników) urządzeń elektrycznych zainstalowanych na jachcie, ich aktualizowanie oraz obowiązek zapoznania z nimi kapitanów i członków załogi;
4) wykonywanie instalacji nowych urządzeń lub napraw urządzeń uszkodzonych przez osoby uprawnione, z odpowiednimi kwalifikacjami lub przez autoryzowane serwisy; prace tego rodzaju powinny być zakończone sporządzeniem protokołu odbioru, który powinien być przechowywany przez armatora.

Komisja poddaje także pod rozwagę władz obu związków sportowych, aby w trakcie prowadzonych szkoleń na odpowiednie wyższe stopnie żeglarskie przekazywano wiedzę z podstaw elektro-energetyki dotyczącej źródeł zasilania, instalacji elektrycznych, odbiorów elektrycznych zasilanych z akumulatorów i niskiego napięcia (do 230 V), z uwzględnieniem bezpieczeństwa pożarowego na jachtach i bezpieczeństwa obsługi.

[1] Komisja zwraca uwagę na raporty PKBWM WIM 22/13 w sprawie pożaru jachtu „Miss Alicja” w porcie w Gdańsku oraz WIM 29/14 w sprawie pożaru jachtu „BGSPORT” w przystani Marina Gdynia.