Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 41/13 – drobnicowiec Annemieke i masowiec Tao Hua Tai

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Na zaistnienie wypadku statku Annemieke miało wpływ wiele okoliczności. Dwie z nich są według Komisji szczególnie istotne. Stanowią one podstawę do sformułowania zaleceń, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości. Chodzi tu o rutynę, w negatywnym znaczeniu tego słowa, w postępowaniu pilota prowadzącego statek oraz brak należytej staranności w wypełnianiu obowiązków przez operatorów Służby VTS.

Z zebranych przez Komisję materiałów dotyczących zdarzenia oraz z odczytanych danych zapisanych na kanałach audio z rejestratora VDR wynika, że pilot statku Annemieke po rozmowie z operatorem VTS, prowadzonej w trakcie manewrów odcumowania od nabrzeża Górników, zaniechał dalszych kontaktów radiowych ze Służbą VTS, nie informując jej, pomimo obowiązku przewidzianego w przepisach portowych, ani o odcumowaniu statku, ani o zamiarze włączenia się do ruchu. Pilot postępował dalej tak, jakby to do niego, a nie do VTS, należało zarządzanie ruchem w porcie. O swoim zamiarze włączenia się do ruchu nie poinformował nawet idącego w kierunku wyjścia z portu statku Celine, uważając, że odległość kilku kabli do zbliżającego się statku jest odpowiednia i taki manewr nie stworzy sytuacji niebezpiecznej. Komisja ustaliła także, że pilot prowadzący Annemieke nie korzystał z przenośnego komputera, zakupionego dla celów pilotażu przez spółkę Szczecin-Pilot, wyposażonego w odpowiednią mapę elektroniczną z naniesionymi informacjami o konfiguracji toru wodnego, modułem GPS oraz specjalistycznym oprogramowaniem, a opierał się jedynie na własnym doświadczeniu i wiedzy gdzie jest granica toru wodnego.

Posiadane doświadczenie i wiedza pilota okazały się jednak niewystarczające do bezpiecznego wyprowadzenia statku z portu. Kilkukrotne zwiększanie prędkości, w sytuacji gdy istniało już ryzyko zderzenia ze statkiem stojącym przy nabrzeżu, świadczy o posiadanym przez pilota złym nawyku unikania sytuacji kolizyjnej przez zwiększanie prędkości. W opinii Komisji takie postępowanie narusza zasady dobrej praktyki morskiej.

Formułowanie zaleceń, których celem byłoby rekomendowanie pilotowi wykonywania przez niego usługi pilotowej w sposób rozważny i profesjonalny byłoby w opinii Komisji niecelowe. W tej sytuacji Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich kieruje jedynie do Szefa pilotów stacji pilotowej Szczecin-Pilot, która organizuje i koordynuje usługi pilotowe w porcie Świnoujście, zalecenie zwrócenia uwagi pilotom stacji na niewłaściwe postępowanie pilota prowadzącego statek Annemieke w dniu 19 grudnia 2013 r. w trakcie analizowanego w raporcie zdarzenia oraz zachęcanie pilotów stacji do korzystania z wszelkich dodatkowych urządzeń będących na ich wyposażeniu, które mogą im pomóc we właściwym manewrowaniu i nawigowaniu pilotowanymi przez nich statkami.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Służbie VTS Kapitanatu Portu Świnoujście prowadzenie bardziej dokładnej kontroli ruchu statków przez oficerów dyżurnych VTS na nadzorowanym przez nich obszarze, która zapewni pełne bezpieczeństwo żeglugi, oraz stanowcze reagowanie na naruszenia przepisów portowych dotyczących ograniczeń szybkości na poszczególnych fragmentach toru przez wydawanie kapitanom lub pilotom statków przekraczających dozwolone prędkości nakazów ograniczenia prędkości i konsekwentne egzekwowanie tych poleceń.