Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 30/14 – drobnicowiec Langballig

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do armatora statku „Langballig”, przedsiębiorstwa Brise Bereederung GmbH & Co. Kg, zaleceń mających na celu poprawę stanu technicznego napędu statku, mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żeglugi.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi ujęcie w systemie przeglądów i remontów (PMS) statku „Langballig” pompy olejowej piasty śruby nastawnej wraz z silnikiem elektrycznym i utrzymywanie ich w dobrym stanie technicznym oraz przestrzeganie przedziałów czasowych remontów i przeglądów wszystkich elementów napędu statku wraz z komponentami do obsługi tego systemu, według zaleceń producenta.

Ponadto Komisja uznała za zasadne zwrócenie uwagi przedsiębiorstwu holowniczemu Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp. k. na niezgodną z dobrą praktyką morską praktykę stosowaną przez przedsiębiorstwo w zakresie nieprzyjmowania przez jego dyspozytora zlecenia usługi holowniczej od kapitana statku i oczekiwania na informację w tej sprawie (zlecenie usługi) od agenta statku. 

Kapitan statku, podobnie jak agent statku, jest przedstawicielem armatora. Wezwanie przez kapitana statku holowników, a w szczególności przez kapitana statku znajdującego się w sytuacji awaryjnej, takiej jaka miała miejsce w przypadku statku „Langballig”, powinno być traktowane na równi z poleceniem wydanym przez oficera dyżurnego kapitanatu portu lub operatora służby VTS3 . Zarówno wezwanie holowników, jak i polecenie ich wysłania miały na celu zachowanie bezpieczeństwa żeglugi na torze wodnym i niedopuszczenie do powstania sytuacji zagrożenia.