Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2014 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 40/13 – łódź pokładowa UST-83

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorom (szyprom) rybackich łodzi pokładowych daleko idącą rozwagę w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu połowów w trudnych warunkach pogodowych w bardzo bliskiej odległości od brzegu, w szczególności przy silnej fali przybojowej.

Komisja zaleca, żeby podczas eksploatowania łodzi pokładowych kotwice i urządzenie kotwiczne, w które wyposażona jest łódź, były utrzymywane w należytym stanie technicznym, a stan liny kotwicznej był regularnie sprawdzany. Komisja zaleca wymianę liny kotwicznej niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.