Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2014 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 13/13 – jacht żaglowy Qatro

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za zasadne opracowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w celu zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

Komisja sformułowała trzy zalecenia odnośnie bezpiecznego korzystania z jachtów morskich, skierowane do załóg wszystkich jachtów, załóg lekkich jachtów mieczowych oraz załóg jachtów innych niż jachty mieczowe.

Komisja zaleca członkom załóg uprawiających żeglugę na:

1) wszystkich jachtach – korzystanie podczas pracy na pokładzie jachtu z niekrępujących ruchy pneumatycznych pasów (kamizelek) ratunkowych, znacznie zwiększających szanse przeżycia w przypadku wypadnięcia za burtę;

2) lekkich jachtach mieczowych – niemocowanie podczas żeglugi szotów żagli na knagach, a w szczególności niestosowanie knag szczękowych (zakaz ze względów statecznościowych), tylko obsługiwanie liny „z ręki”, tak aby obsługujący linę miał możliwość natychmiastowej reakcji na zmiany kierunku i siły wiatru;

3) jachtach innych niż lekkie jachty mieczowe – dobieranie knagi zwalnianej przez szarpnięcie do góry we wszystkich przypadkach, w których bloczek talii z knagą szczękową mocowany jest nisko w kokpicie lub przy pokładzie.

Komisja zwraca również uwagę na niezbędną ze względów bezpieczeństwa potrzebę posiadania kwalifikacji żeglarskich przez osoby zamierzające żeglować na małych jachtach, o długości kadłuba do 7,5m, na akwenach morskich, trudnych ze względu na warunki nawigacyjne, meteorologiczne oraz falowanie, pomimo formalnego braku wymogów prawa w tym zakresie.