Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Emergency number


E-mail

Reporting an accident by:

CAPTAIN/COMPANY/OWNER

(applies to ship or vessel)

PORT/INFRASTRUCTURE ADMINISTRATOR

(applies to damage of the quay or infrastructure)
logo

2013 Safety recommendations from the final report WIM 16/13 – m/v Karsibór III

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do Żeglugi Świnoujskiej – armatora promu Karsibór-III zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegnięcia podobnemu wypadkowi w przyszłości. 

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1. Przeprowadzenie inspekcji i pomiar luzów zaworu suwakowego rozrządu oleju (przynajmniej demontaż samego suwaka w celu oceny wizualnej i wymiarowej – jeżeli jest możliwy bez demontażu wału wyjściowego przekładni).

2. Zlokalizowanie i usunięcie przecieków oleju.

3. Przegląd (mycie) wszystkich filtrów na rurociągach powietrza sterującego.

4. Badanie oleju przekładni po przepracowaniu ok. 1000 godzin (wziąwszy pod uwagę wiek eksploatowanych urządzeń).

5. Wyprażanie silikażelu w osuszaczach powietrza przynajmniej raz w roku (po sezonie zimowym). 6. Przetestowanie presostatów załączających pompę rezerwową oraz presostatów alarmowych ciśnienia powietrza sterującego.

7. Przeprowadzenie legalizacji manometrów (tych, dla których minął termin ważności).

8. Umieszczanie w raportach z przeglądów/remontów (zwłaszcza dotyczące elementów układu pneumatycznego) więcej informacji dotyczących stanu sprzed remontu i stanu po remoncie (co zrobiono, jakie części zostały wymienione, karty pomiarowe, itp.).

9. Umieszczenie tablic informacyjnych i instrukcji dla kierowców w języku polskim, niemieckim i angielskim, zarówno na promach jak i na przystaniach na obu brzegach przeprawy.

Komisja ponadto rekomenduje Żegludze Świnoujskiej będącej jednocześnie użytkownikiem infrastruktury portowej, z której korzystają jej promy, zainstalowanie efektywniejszych od obecnie zastosowanych pochłaniaczy energii (odbijaczy) dla ochrony nabrzeży po obu stronach przeprawy.

Dodatkowo Komisja poddaje też pod rozwagę armatora dokonanie modyfikacji układu sterowania przez zainstalowanie dodatkowego awaryjnego układu sterowania skokiem śruby z mostka – tzw. sterowanie przyciskowe (jeden przycisk „Naprzód” drugi przycisk „Wstecz”). Układ taki pozwoliłby błyskawicznie przejąć sterowanie skokiem w sytuacji, gdy przestanie działać pneumatyczne sterowanie skokiem.