Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2019 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 96/17 jacht żaglowy Prodigy 2

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów:

7.1. Polski Rejestr Statków S.A.

Komisja zaleca prowadzenie certyfikacji wyrobu na zgodność z postanowieniami dyrektywy 2013/53/UE w oparciu o wymagania zasadnicze określone w zał. 1 do tejże dyrektywy lub na bazie własnych przepisów klasyfikacji i budowy jachtów morskich przy zapewnieniu, że zawierają co najmniej identyczny poziom wymagań i są okresowo weryfikowane. Ponadto wskazuje na konieczność wyraźnego określenia momentu budowy jednostki od którego nie jest możliwe rozpoczęcie nadzoru PRS dla uzyskania znaku * w symbolu klasy.

7.2. Kalif Yacht Kamila Błazucka

Komisja zaleca szczegółową analizę uwag wskazanych w niniejszym raporcie, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązujących przepisów dla zapewnienia budowy kolejnych jachtów zgodnie z wymaganiami.