Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2019 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 54/18 – statek Skagerak

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich po zapoznaniu się z działaniami podjętymi przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie odstąpiła od skierowania do niego zaleceń i jednocześnie uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:

6.1. Stocznia Remontowa „Nauta” S.A.

Stocznia jest pracodawcą załóg mustrowanych na statki na okres prób i manewrów stoczniowych do momentu przekazania statku nabywcy. Komisja zaleca, w ramach działań korygujących wynikających z wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, dokonać przeglądu szkolenia posiadanej kadry morskiej oraz zasad zapoznawania się załóg stoczniowych z obsługą, w tym umiejętnościach działania w sytuacjach awaryjnych na remontowanych lub budowanych statkach. Ponadto Komisja zaleca przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi ze szczególnym uwzględnieniem przepisów portowych.

6.2. Stacja pilotowa w Gdańsku.

Kapitan Portu Gdańsk na wniosek Stoczni remontowej Nauta S.A. przedstawił warunki jakie muszą zostać spełnione aby statek Skagerak mógł wejść do portu w Gdańsku. Kopię wysłanego pisma do Stoczni Remontowej Nauta S.A. otrzymała Stacja Pilotów w Gdańsku.
Jednym z warunków było zalecenie aby wejście do portu odbywało się w porze dziennej.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Stacji Pilotów w Gdańsku uwzględnianie warunków przedstawionych przez Kapitana portu i powiadamianie proszącego o wykonanie usługi pilotowej kapitana statku o konieczności uzyskania zgody Kapitana Portu na odstępstwo od podanych warunków wejścia statku do portu..