Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2018 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 84/17 – statek Kamelia

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:

7.1. Armator statku

W czasie przeprowadzania audytów funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) na statku położenie szczególnego nacisku na prawidłowe realizowanie przez załogę procedur dotyczących przygotowania statku przed wejściem/wyjściem z portu oraz do żeglugi z pilotem. Dotyczy to w szczególności kontroli urządzenia sterowego i sprawności systemu sterowania śrubą nastawną.
Wprowadzenie efektywnego systemu awaryjnej łączności pomiędzy mostkiem i stanowiskami manewrowymi.