Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2018 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 55/17 jacht żaglowy Portowiec Gdański III

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:

6.1. Armator jachtu

Zaleca się armatorowi jachtu:
– dokonanie rejestracji jachtu jako jachtu przeznaczonego do użytku komercyjnego i podjęcie konsekwentnie dalszych działań określonych prawem, jeśli armator planuje czarterowanie jachtu,
– przeszkolenie opiekunów i kapitanów swych jachtów w zakresie procedur przygotowania do wyjścia w morze ze szczególnym uwzględnieniem meteorologicznego przygotowania podróży oraz sprawdzenia wyposażenia i przeszkolenia załóg co do rozmieszczenia i sposobu użycia sprzętu,
– usunięcie albo zastąpienie tabliczki z niewłaściwym sygnałem rozpoznawczym jachtu.

6.2. Zarządca jachtowej przystani w Wisłoujściu

PKBWM zaleca wywieszanie aktualnych informacji pogodowych w miejscu ogólnie dostępnym dla żeglarzy korzystających z przystani w Wisłoujściu.