Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2018 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 21/17 jacht żaglowy Dunlin

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:

  1. Polskiego Związku Żeglarskiego, aby rozważono możliwość uproszczenia formalnej procedury przechodzenia pod polską banderę w niektórych przypadkach np. przy zakupie jachtu za granicą w taki sposób, aby właściciele jachtów nabywanych za granicą mogli bez dodatkowych kosztów (np. konieczności podróży do Polski i/lub delegacji mierniczego za granicę) dopełnić wszystkich formalności pozwalających na żeglugę (do Polski lub gdzie indziej) w pełnej i prawidłowej konfiguracji (bandera, nazwa, sygn. rozp., MMSI, EPIRB, ubezpieczenie, etc.).