Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2017 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 44/16 – łódź rybacka KOŁ-288

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Komisja uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów.

6.1. Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca władzom spółki KGPR w Kołobrzegu opracowanie procedur komunikacji pomiędzy załogą jednostki, z której wyładowywana jest ryba, zespołem obsługującym urządzenie wyładowcze na nabrzeżu (zestaw pompa-separator) i dyspozytorem pełniącym dyżur w pomieszczeniu dyspozytorni KGPR. Ustalone sposoby i środki komunikacji, numery telefonów (umieszczone w widocznym miejscu na kei) znane wszystkim podmiotom biorącym udział w pracach związanych z wyładunkiem ryb, powinny ułatwić szybkie przekazywanie informacji w sytuacjach awaryjnych.

6.2. Armator łodzi rybackiej „KOŁ-288”

W związku z podjętymi przez armatora łodzi rybackiej „KOŁ-288” działaniami po zaistnieniu wypadku, polegającymi na: 

1) zaopatrzeniu łodzi „KOŁ-288” w urządzenie nadmuchowo-wyciągowe, z zasilaniem elektrycznym, które może być wykorzystane do wentylacji ładowni przy wyładunku ryby luzem;

2) zakupie miernika wielogazowego, który może być przydatny do pomiarów stężenia gazów w ładowni łodzi;

3) zaopatrzeniu członków załogi łodzi w szelki bezpieczeństwa i zaleceniu ich stosowania podczas pracy w ładowni łodzi; oraz

4) włączeniu do programu szkoleń BiHP dla członków załogi łodzi rybackiej przez podmiot, który prowadzi dla armatora jako pracodawcy takie szkolenia, zagadnień dotyczących przewozu w ładowni łodzi ładunku ryby luzem przeznaczonej na paszę, oraz dotyczących prawidłowego postępowania członków załogi podczas wchodzenia do i pracy w przestrzeniach zamkniętych, takich jak ładownia łodzi
– Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich odstąpiła od wydania zaleceń, które przygotowała podczas badania wypadku w tym zakresie.