Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2017 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 20/17 – Jacht żaglowy REGINA R

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do:

6.1. Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:
– zamieścić w formularzu rejestracyjnym EPIRB telefonu kontaktowego 24h pouczenia*

6.2. Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:
– rozważyć przywrócenie obowiązku posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych przy rejestracji tych urządzeń na pokładzie jachtów rekreacyjnych;
– zwiększyć nacisk w programach szkoleń i egzaminów na świadectwa operatorów SRC/LRC/GMDSS na prawidłowe użycie radiopław Cospas-Sarsat, w tym na konieczność pozostawienia włączonej radiopławy, aż do wyjaśnienia sytuacji przez odpowiedni ośrodek RCC;

6.3. Minister Sportu

– rozważyć wymóg posiadania świadectwa co najmniej operatora SRC/LRC/GMDSS oraz znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej odpowiednim dla operatora GMDSS do uzyskania stopnia kapitana jachtowego;

6.4. Kapitan/właściciel jachtu

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:
– dokonywać przebudowy jachtu i zmiany w jego konstrukcji na bazie sprawdzonych planów i pod nadzorem osób lub instytucji, które mają kwalifikacje do oceny czy efekt końcowy przebudowy spełnia minimalne wymagania w zakresie wytrzymałości,
– w przypadku ponownej realizacji zamiaru okrążenia kuli ziemskiej w pojedynkę na jachcie rekreacyjnym:
1. uzyskać uprawnienia do wykonywania obowiązków radiowych w zakresie LRC przy obsłudze urządzeń telekomunikacyjnych umożliwiających odbiór ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych, prawidłową obsługę radiopławy EPIRB, poprawną korespondencję w niebezpieczeństwie oraz łączność np. ze wsparciem lądowym wyprawy;
2. zainstalować urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające łączność z dowolnego miejsca wyznaczonej trasy jachtu z lądem.


* o skuteczności podanych w rejestracji kontaktów (np. niepodawanie swojego numeru)