Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2016 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 17/15 – łódź rybacka MIZ-20

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do armatora łodzi „MIZ-20” zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi łodzi „MIZ-20” oraz innych łodzi będących jego własnością lub współwłasnością:

1)  przeszkolenie i zwrócenie uwagi zatrudnianym przez siebie szyprom, aby:

a) stosowali się do wytycznych i zasad eksploatacji łodzi zawartych w wydanej dla łodzi „Informacji o stateczności” i rozmieszczali ładunek złowionych ryb zgodnie z przewidzianymi tam stanami załadowania jednostki,

b) kontrolowali zanurzenie dziobu i rufy łodzi, aby nie powodować nadmiernego przegłębienia łodzi złowioną rybą,

c) przy połowie włokiem nie przekraczali jednorazowego dopuszczalnego zaciągu określonego w świadectwie klasy łodzi;

2) zaopatrzenie członków załóg swoich łodzi w lekkie i niekrępujące ruchy kamizelki wypornościowe i nakazanie rybakom pracującym na pokładzie otwartym przy połowie ryb i porządkowaniu sieci, aby w trakcie tego rodzaju prac na pokładzie, niezależnie od warunków atmosferycznych, mieli kamizelki na sobie.

Komisja zwraca uwagę armatora, że każda zmiana sposobu eksploatacji łodzi, w tym wymiana urządzeń maszynowych, pokładowych lub połowowych, powinna być uzgodniona z klasyfikatorem i dokonana odpowiednia zmiana danych w świadectwie klasy łodzi.