Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2016 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 16/15 – jacht żaglowy Zjawa IV

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do Centrum Wychowania Morskiego ZHP – armatora jachtu „Zjawa IV” oraz do Polskiego Rejestru Statków – klasyfikatora jachtu, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

6.1. Centrum Wychowania Morskiego ZHP

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) przygotowanie dla jachtu „Zjawa IV” instrukcji eksploatacji jachtu, zawierającej co najmniej informacje o rozmieszczeniu i funkcji zaworów i pomp, w które jacht jest PKBWM Raport końcowy – WIM 16/15 21 wyposażony oraz wskazówki dotyczące rutynowej konserwacji kadłuba i urządzeń na jachcie; instrukcja powinna być przeznaczona dla opiekunów, kapitanów i członków załóg jachtu, i stale aktualizowana o zebrane w trakcie eksploatacji jachtu doświadczenia;

2) przyjęcie i wdrożenie procedury zapewniającej, aby po długotrwałym wyłączeniu jachtu z eksploatacji, w tym po przeprowadzonych istotnych remontach i naprawach, w pierwszych rejsach odbywanych przez jacht obsadzać go załogą dobrze znającą jednostkę i zdolną do reagowania na bardziej prawdopodobne w takich przypadkach sytuacje awaryjne

3) dokonanie analizy ryzyka związanego z organizacją pełnomorskich rejsów z załogami, w skład których wchodzą osoby nie w pełni sprawne i na podstawie wyników tej analizy zaopatrzenie jachtu w odpowiednie dodatkowe wyposażenie bezpieczeństwa na przykład na wypadek konieczności ewakuacji ludzi w trudnych warunkach pogodowych; informacje na ten temat powinny znaleźć się również w instrukcji eksploatacji jachtu, o której mowa w pkt 1;

4) wyposażenie jachtu „Zjawa IV” w alarm wysokiego poziomu wody zęzowej z sygnalizacją na stanowisku sternika.

6.2. Polski Rejestr Statków

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca dokonanie przeglądu przepisów i procedur dotyczących odnawiania klasy jachtów drewnianych starszych niż 10 lat, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) dopuszczalnego okresu między przeglądem kadłuba na doku a końcowym przeglądem jachtu na wodzie;

2) zakresu przeglądu kadłuba;

3) wymagań dotyczących alarmów wysokiego poziomu wody zęzowej;

4) wymagań dotyczących zaopatrzenia jachtu w instrukcje techniczne dotycząceurządzeń i instalacji, w które jacht jest wyposażony. 

Wnioski z przeglądu powinny posłużyć do zapewnienia, aby przepisy i procedury stosowaneprzez klasyfikatora były odpowiednie do sprawowania skutecznego nadzoru nad coraz bardziej starzejącą się flotą jednostek drewnianych.