Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 15/14 – łódź robocza Turbot

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich w trakcie prowadzonego badania wypadku łodzi roboczej Turbot, w celu poprawy bezpieczeństwa i zapobieganiu podobnym wypadkom w przyszłości, zaleciła armatorowi łodzi wykonanie oznaczenia prawidłowego ryglowania i zamknięcia włazu magazynku bosmańskiego oraz opracowanie listy kontrolnej przygotowania łodzi do podróży morskiej, w szczególności sprawdzenia czy łódź jest zabezpieczona przed zalaniem wodą morską oraz sprawdzenia czy wszystkie otwory i włazy prowadzące do wewnętrznych pomieszczeń łodzi są prawidłowo zamknięte.  

Armator łodzi wykonał zalecenia Komisji przed ogłoszeniem raportu końcowego.