Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z badania wypadku WIM 54/14 – masowiec Marichristina (poza raportem)

Zalecenia dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP (poza raportem)

Podczas przygotowywania raportu z wypadku statku Marichristina dotyczącego wejścia na mieliznę na podejściu do Świnoujścia Komisja zauważyła rozbieżność w oznaczeniu głębokości na mapach polskich (nr 154 i 74) i na mapie angielskiej BA 2150.

Na trasie podejścia od północy na redę portów Szczecin i Świnoujście, prowadzącej od pławy Reda do pławy N-1, na mapie angielskiej zaznaczone jest spłycenie 10,7 m (zdjęcie nr 2 w Raporcie końcowym WIM 54/14). Takiej głębokości nie ma na mapach polskich.

Komisja zwraca się do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej RP o sprawdzenie czy w miejscu wskazanym na mapie brytyjskiej rzeczywiście istnieje takie spłycenie. W przypadku gdyby spłycenie się potwierdziło Komisja zaleca korektę głębokości na mapach polskich, a jeżeli nie, to wnosi o spowodowanie korekty głębokości przez służby brytyjskie na mapie BA 2150.