Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2014 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 29/13 – tankowiec Horizon Aphrodite

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegnięcia podobnemu wypadkowi w przyszłości, do następujących podmiotów. 

6.1. Armator statku Horizon Aphrodite

Komisja zaleca armatorowi Horizon Tankers Ltd S.A. Greece wypracowanie takich procedur przygotowania statku do wyjścia z portu, które zapewnią, że statek nie będzie mógł opuścić portu w stanie niepełnego zabalastowania, a kapitanowi zezwolą na przeprowadzenie operacji balastowych bez względu na przyjęte wcześniej plany eksploatacyjne i harmonogram kolejnych podróży statku.

6.2.Stacja pilotowa w Gdańsku

Komisja zaleca, aby piloci stacji korzystali z pomocy holowników, i doradzali kapitanom statków korzystanie z takiej pomocy, do czasu wyprowadzenia statku na redę – za główkę falochronu wschodniego, na akwen z bezpiecznymi (dla istniejącego zanurzenia statku) głębokościami, mając na uwadze panujące w czasie pilotowania warunki pogodowe oraz możliwości manewrowe wyprowadzanego statku.

 6.3.Administracja morska

Komisja zaleca Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni umieszczenie w zarządzeniu wprowadzającym przepisy portowe  (w części II w rozdziale I Przepisy dodatkowe dla portu Gdańsk) przepisu regulującego zwalnianie holowników z asysty w trakcie wyprowadzania statków o dużej powierzchni nawiewu, w tym w szczególności statków nie w pełni zabalastowanych, z kanału portowego, dopiero po wyprowadzeniu statku na redę, w zależności od istniejących warunków pogodowych.